Konut Ağacı Üyelik Sözleşmesi

1. Başlangıç Hükmü

Konut Ağacı İnternet Portali, Gayrimenkul Fikirleri adına “KONUT AĞACI” markası altında tescil edilen; yine Gayrimenkul Fikirleri Mülk Pazarlama Danışmanlık A.Ş. (bundan böyle “Gayrimenkul Fikirleri” olarak anılacaktır) tarafından geliştirilen ve yönetilen “konutagaci.com” alan adına sahip, gayrimenkul pazarlama internet portalidir. İşbu Konut Ağacı Üyelik Sözleşmesi, Konut Ağacı İnternet Portaline (bundan böyle “KONUT AĞACI”) üyelik koşulları ile üyelerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemekte olup işbu sözleşme kabul edilmeden “KONUT AĞACI”na üye olmak ve “KONUT AĞACI”ndan yararlanmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi; “KONUT AĞACI” Kullanım Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasının ve Gayrimenkul Fikirleri, “KONUT AĞACI” ile ilgili olarak Emlak Ofisleri/Emlak Danışmanları ile imzaladığı Danışmanlık Sözleşmesi ile Geliştirici/Gayrimenkul Sahipleri ile imzaladığı aracılık hizmetine ilişkin sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu itibarla, Konut Ağacı Üyelik Sözleşmesinin elektronik olarak imzalanması ile bu üyelik sözleşmesi, koşul, politika, danışmanlık ve aracılık sözleşmeleri ile hüküm altına alınan esaslar kabul ve taahhüt edilmiş olunacağından, Üyelik Talebinde bulunan tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir.

“KONUT AĞACI”na üyelik için, kayıt formunun doldurulması ve işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerinin kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak isteyen kullanıcılar tarafından bir kullanıcı adı (Kullanıcı Adı) ve şifre (Şifre) belirlenmesi gerekmektedir. Kullanıcı Adı ve Şifre tanımlaması yapıldıktan sonra, kayıt formunun altında bulunan "sözleşmeyi okudum; kabul ediyorum" seçeneği onaylanmalı ve kayıt ol butonuna basılmalıdır. Bu işlem sonrası yapılan inceleme sonucunda, Gayrimenkul Fikirleri üyelik talebinin kabulüne karar verirse; üyelik talep edene, “KONUT AĞACI” tarafından yapılan onay bildirimi ile kişinin üyeliği aktif hale gelecek; üye, “KONUT AĞACI”na giriş için belirlediği şifresi ile “KONUT AĞACI”na giriş yapabilecektir. Ancak “KONUT AĞACI”na üye olan kişilerin, Gayrimenkul Fikirleri ile ıslak imzalı olarak danışmanlık veya aracılık hizmeti sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Gayrimenkul Fikirleri, “KONUT AĞACI”na üye olduğu tarihten itibaren bir (1) ay içinde ilgili sözleşmeyi imzalamamış olanların, “KONUT AĞACI” üyeliğini derhal dondurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

“Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan, “Kurumsal Üye” de olunamaz. Gayrimenkul Fikirleri “Üyelik” başvurusunu, herhangi bir sebep göstermeksizin, reddetme hak ve yetkisine sahiptir veya Üyelik talebinde bulunandan üyelik başvurusu için ek şart ve koşullar talep edilebilir. Gayrimenkul Fikirleri, gerekli görmesi halinde üyenin “Üyelik” statüsünü herhangi bir sebep göstermeksizin ve derhal dondurma veya sonlandırma, iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. “Üyelik”i herhangi bir sebeple dondurulan veya sona eren/iptal edilen kişinin, sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusu talebi kabul edilmeyebilir.

“KONUT AĞACI”na üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmak ve Gayrimenkul Fikirleri tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekir. Üyelik talebinde bulunan, bu koşulları taşıdığını kabul ve beyan eder. Aksi halde, doğması muhtemel hukuki ve cezai sorumluluk tamamıyla Üyeye aittir; Üye Gayrimenkul Fikirlerinin bu konuda hiçbir sorumluluğu olmadığını bilir ve kabul eder.

2. Taraflar

İşbu sözleşme Gayrimenkul Fikirleri ile “KONUT AĞACI” Üyesi arasında tam bir mutabakatla akdedilmiştir.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Gayrimenkul Fikirleri tarafından geliştirilip işletilen “ www. konutagaci.com ” alan adlı Internet Portaline (“KONUT AĞACI”na) ilişkin üyelik ve kullanım şartları ile üyenin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. ÜYE, “KONUT AĞACI”nı kullanırken, üyelik kullanım koşullarına, Veri Gizliliği Politikasına, tüm yasalara ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve/veya mali ve/veya cezai yükümlülüklerden münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır. ÜYE bu durumu gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

4.2. ÜYE, “KONUT AĞACI”nda , başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacaktır.

4.3. ÜYE, “KONUT AĞACI”nı; hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka mugayir, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde kullanmayacak, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz etmeyecektir.

4.4. “KONUT AĞACI”nda, ÜYE tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'nin kendi kişisel fikir ve yorumları olup ÜYE, bu fikir ve yorumların her türlü hukuki ve/veya mali ve/veya ceza-i sonuçlarından sorumlu olduğunu baştan ve gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu görüş ve düşünceler, Gayrimenkul Fikirlerini bağlamamakta; Gayrimenkul Fikirlerinin, ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE’den kaynaklanan herhangi bir sebeple Gayrimenkul Fikirlerine, herhangi bir mali ve/veya hukuki yükümlülük yöneltilecek olursa, ÜYE, bu durum nedeniyle Gayrimenkul Fikirlerinin hiçbir şekilde zarara uğramaması için gerekli önlemleri alacağını; bu nedenle Gayrimenkul Fikirlerinin bir zarara uğraması halinde ise, bu zarar, ziyan ve kar kayıplarının tümünü üstleneceğini; Gayrimenkul Fikirleri tarafından bu nedenle bir ödeme yapılmak zorunda kalınmış olması halinde ise bu ödemenin tamamını, derhal Gayrimenkul Fikirlerine nakden ve defaten ödeyeceğini baştan ve gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Diğer taraftan, üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle, ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı Gayrimenkul Fikirlerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. ÜYE, “KONUT AĞACI”na üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Gayrimenkul Fikirlerinin, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini baştan ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

4.6. ÜYE'nin “KONUT AĞACI” üyelik şifresini kullanma hakkı, münhasıran, ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez; kullandıramaz. Şifrenin kullanımına veya kullandırılmasına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir.

4.7. ÜYE, gayrimenkul satın almaya istekli Müşterilerinin doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgileri ile “KONUT AĞACI”nın amacını gerçekleştirmeye yönelik sair kişisel verilerini “KONUT AĞACI”na kaydetmeden önce, bu Müşterilerin kişisel verilerinin Gayrimenkul Fikirleri ve Gayrimenkul Fikirlerinin “KONUT AĞACI”nın amacını gerçekleştirmek üzere işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle paylaşılması ve işlenmesine yönelik açık izin onayını almakla yükümlüdür. Bu izin ve onayın alınmaması halinde, Gayrimenkul Fikirlerine hiçbir sorumluluk yöneltilemeyeceğini bilir ve böyle bir sorumluluk yöneltilmesini engelleyeceğini; hal böyle iken Gayrimenkul Fikirlerine bu nedenle bir sorumluluk yöneltilmesi halinde tüm sorumluluğu kendi üstüne alacağını; Gayrimenkul Fikirlerinin bu nedenle uğrayacağı tüm zarar, ziyan ve kar kayıplarını karşılayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Gayrimenkul Fikirleri, ÜYE’nin “KONUT AĞACI”na kaydettiği verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve/veya ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, “KONUT AĞACI”nın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Gayrimenkul Fikirlerinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmemeyi peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.9. ÜYE, diğer “KONUT AĞACI” üyelerinin ve/veya diğer internet mecralarına ilişkin kullanıcıların bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye ait olup ÜYE tarafından peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

4.10. İşbu Sözleşmeyi kısmen dahi olsa ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Gayrimenkul Fikirlerini, bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunları tazmin edeceğini baştan ve gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

4.11. Gayrimenkul Fikirleri, hiçbir şekil ve şarta bağlı kalmaksızın; dilediği zaman, tek taraflı olarak ve herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE'nin üyeliğini askıya alma ve/veya sonlandırma/iptal etme ve/veya ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkına sahiptir.

4.12. Gayrimenkul Fikirleri, “KONUT AĞACI”nın genel görünüm ve dizaynı, “KONUT AĞACI” markası ve diğer markalar, www.konutagaci.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları ve “KONUT AĞACI”ndaki her türlü içeriğin kodları ile birlikte tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi olup bunlar, Gayrimenkul Fikirleri adına yasal koruma altındadır. “KONUT AĞACI”nda bulunan hiçbir Materyal, Gayrimenkul Fikirlerinin önceden izni alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez; kopyalanamaz; çoğaltılamaz; başka bir lisana çevrilemez; yeniden yayımlanamaz; başka bir bilgisayara yüklenemez; postalanamaz; iletilemez; sunulamaz ya da dağıtılamaz. “KONUT AĞACI”nın bütünü veya bir kısmı başka internet sitelerinde, internet portallerinde vb. internet ortamlarında yahut diğer mecralarda izinsiz olarak kullanılamaz. Ayrıca, Kullanıcı, “KONUT AĞACI” üzerindeki hizmet, servis ve Materyalleri yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere/servislere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, işleme eser haline getiremez. Aksine hareketler, hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirecek olup Kullanıcı, bu maddenin ihlali halinde Gayrimenkul Fikirlerinin uğrayacağı tüm zarar, ziyan ve kar kayıplarını karşılayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Gayrimenkul Fikirlerinin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları da saklıdır.

4.13. Gayrimenkul Fikirleri, “KONUT AĞACI”nın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde; ÜYE’nin“KONUT AĞACI”na erişmek için kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve internet Protokol (IP) adresi, “KONUT AĞACI”na eriştiği tarih ve saat, “KONUT AĞACI”nı kullanırken eriştiği sayfalar ve “KONUT AĞACI”na doğrudan bağlanmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgileri toplayabilecek olup bu durum ÜYE’nin bilgisi ve kabulü dahilindedir. ÜYE, bu nedenle, Gayrimenkul Fikirlerine herhangi bir sorumluluk yöneltmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.14. Gayrimenkul Fikirleri, ÜYE’nin “KONUT AĞACI”nı kullanırken yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkına sahip olup bu durum da ÜYE’nin bilgisi ve kabulü dahilindedir. ÜYE, bu nedenle, Gayrimenkul Fikirlerine herhangi bir sorumluluk yöneltmeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.15. ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini baştan kabul ve beyan etmektedir

4.16. ÜYE, işbu sözleşme ile, “KONUT AĞACI”na üye olurken ve/veya Gayrimenkul Fikirlerine başka yollarla geçmişte verdiği ve/veya gelecekte vereceği kişisel verilerinin ve/veya tüketici davranış bilgilerinin, Gayrimenkul Fikirleri ve KONUT AĞACI tarafından şu amaçlarla kullanılmasına, arşivlenmesine, paylaşılmasına veya işlenmesine açıkça izin ve onay vermektedir: Bu veri ve bilgiler, ÜYE’lerin “KONUT AĞACI”na üye olmak suretiyle hedeflediği amaç için; yani seçkin Projelerdeki gayrimenkullerin, hızlı ve kolay bir şekilde, özel fırsatlarla, hızlı bir şekilde geniş Müşteri portföyüyle buluşması amacıyla kullanılıp arşivlenir; işlenir veya paylaşılır. ÜYE, aksini bildirmediği sürece, üyeliği sona erdiğinde de veriler kullanılıp paylaşılabilir veya işlenebilir. ÜYE, bu maddede bahsi geçen kişisel veri ve bilgilerinin, Gayrimenkul Fikirleri tarafından toplandığı; bunların, “KONUT AĞACI”nın amacını gerçekleştirmek amacıyla Gayrimenkul Fikirlerinin işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle paylaşıldığı; kullanıldığı, arşivlendiği, işlendiği ve bu bilgiler üzerinden kendisine, erişildiği gerekçeleriyle; Gayrimenkul Fikirlerine karşı hukuki ya da cezai bir sorumluluk yöneltemeyeceğini bilir ve kabul eder. Ayrıca ÜYE, bu nedenle; doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet herhangi bir zarara uğradığı iddiasıyla Gayrimenkul Fikirlerinden hiçbir talepte bulunmayacağını, peşinen ve gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Gayrimenkul Fikirlerine usulüne uygun şekilde, yazılı olarak iletebilecektir.

4.17. Gayrimenkul Fikirleri, ÜYE'nin kişisel bilgilerini, yasal düzenlemeler ya da mahkeme kararları; yahut idari emirler gereğince ÜYE'nin rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşabilir.

4.18. Her ne kadar “KONUT AĞACI”nın, virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde Gayrimenkul Fikirleri tarafından tedbir alınmış olsa da, nihai güvenliğin sağlanması için ÜYE’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlamış olması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, “KONUT AĞACI”na girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm zarar, hata ve/veya bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olacağını, Gayrimenkul Fikirlerininin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını baştan kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

4.19. Gayrimenkul Fikirleri, “KONUT AĞACI”nın içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman tek taraflı iradesiyle değiştirme, ÜYE’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman “KONUT AĞACI”nda kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

4.20. Gayrimenkul Fikirleri, işbu Sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilecek, değiştirebilecek ve/veya yürürlükten kaldırabilecektir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren ÜYE için hüküm ifade etmeye başlayacaktır.

4.21. Gayrimenkul Fikirleri, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'nin kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşmeyi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine baştan muvafakat etmektedir. ÜYE, elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Gayrimenkul Fikirlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4.22. “KONUT AĞACI”ndan farklı internet sitelerine bağlantı veya referans verildiği takdirde Gayrimenkul Fikirleri, söz konusu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu olmayacaktır.

4.23. Gayrimenkul Fikirleri, yazım hatalarından kaynaklanan yanlış anlaşılmalardan sorumlu değildir. “KONUT AĞACI”nda yayınlanan, fiyat dahil hiç bir bilginin Gayrimenkul Fikirleri açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. “KONUT AĞACI”ndaki tüm bilgiler, Gayrimenkul Fikirleri tarafından "olduğu gibi" ve hiçbir surette herhangi bir garanti ya da taahhüt içermeden, ifade edilmeden ya da ima edilmeden verilmektedir. Yazı hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Bilgilerin doğru olduklarından yola çıkıldıysa da, bazı hata ya da yanılgıları içermesi mümkün olabilir. Gayrimenkul Fikirleri, bu web sitesinden başka sitelere verilen harici linklerle ulaşılan içeriklerden sorumlu değildir.

4.24. ÜYE, işbu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemeyecek olup ÜYE’nin yapacağı her türlü devir işlemi geçersizdir.

4.25. ÜYE, Kullanıcı adı ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, tüm bu sözleşme içeriğini hiçbir itiraza ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve tüm sonuçlarıyla anladığını, kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

5. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, yetkili kurumlarca geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez addedilirse veya bir hükmün Gayrimenkul Fikirleri tarafından değiştirilirse; söz konusu şart, koşul veya hüküm; kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım, hukukun izin verdiği ölçüde yürürlükte kalır.

6. Mücbir Sebepler

Gayrimenkul Fikirleri, “KONUT AĞACI”nda, doğal afet veya internet kullanımında yaşanacak arızalar ve kesintiler veya yürürlükteki mevzuat ve içtihatlar uyarınca mücbir sebep olarak sayılan durumlar nedeniyle oluşan aksaklıklardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır.

7. Sözleşmenin Feshi

Gayrimenkul Fikirleri, işbu Sözleşmeyi her zaman feshedebilecektir. Bu halde, ÜYE, Gayrimenkul Fikirlerine hiçbir şekilde sorumluluk yöneltmeyeceğini bilir ve peşinen kabul eder.

8. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmenin yorumlanmasından ve/veya uygulanmasından kaynaklı her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlük

İşbu Sözleşme ÜYE'nin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş bulunmakta olup detaylar işbu sözleşmenin başlangıç hükmünde belirtilmiştir.